March 18, 2011

Vrijwilligersdag

Afgelopen vrijdag hebben vrijwilligers, gerecuteerd door PWS, de moestuin zaai- en plantklaar gemaakt. Er is nog wat laatste oogst vanaf gekomen: bietjes en pastinaken. Het onkruid is gewied en dood hout en restwortels verwijderd. De grond is aangevuld en bemest. Nu maar wachten tot de voorgekweekte zaadjes uitgegroeid zijn tot plantgoed.

Helaas hebben enkele kerstbomen in de seizoenstalling de koudeschok niet overleefd. Die zijn verwijderd.

resten zonnebloemen van het winterbeeld verwijderen

de laatste (winter)oogst

vroeg onkruid wieden

composthoop

aanvullen kweekbakken met grond en mest

Roteb haalt het verzamelde vuil op

en natuurlijk pauze

Henriette Waal en Herman brouwen een nieuw bierrecept