May 5, 2010

appelboom

In Hordijkerveld, Rotterdam Zuid, is tijdens de herinrichting van de openbare ruimte per abuis een appelboom te veel geleverd. Gemeentewerken heeft de appelboom aan NU HIER geschonken. De Malus domestica benone wordt opgenomen in de boomgaard. Dennis, bedankt!

appelboom staat tijdelijk opgekuild

bouwplaats