May 14, 2010

het zwarte goud is gebracht

De kweek- en bessenbakken zijn gevuld met zwarte aarde waarop de Horeca Vakschool groente, fruit en kruiden gaan verbouwen. De plantgaten voor de fruitbomen zijn voorbereid. De zanderige grond eruit, nieuw schone en bemeste grond erin. De zanderige grond die eruit gekomen is, is samen met de rest van het vrijkomende zand gemodeleerd tot crossbaan. Maandag komen de fruitbomen en de bessenstruiken.

April is het laatste moment dat er in de stad bomen gekapt mogen worden (ivm nestende vogels). Gemeentewerken heeft boomstammen van een aantal gekapte bomen naar het NU HIER landje gebracht. Ze zijn in de boomgaard neergelegd en kunnen gebruikt worden als bank en stuntbaan.

De bessenbakken worden met grond gevuld

Bijna alle kweekbakken gevuld met grond

De graafmachine gebruikt de ijsbaan tijdelijk als kraanbaan

Boomstammen zijn in positie gebracht

Boomstammen uit de stad

De crossbaan wordt gemodeleerd

Cross baan in wording

Crossbaan is af

May 10, 2010

houtsnippers uitgereden

houtsnippers als pad tussen kweekbakken

houtsnippers die nog in de baan uitgereden moeten worden

bessenbakken zijn voorbereid

Op donderdag 29 april hebben medewerkers van PWS tijdens de 'PWS in actie'-dag de door de gemeentewerken geleverde houtsnippers uitgereden en tussen de kweekbakken gestort. Inmiddels zijn ook de bessenbakken binnen en voorbereid. Maandag 10 en dinsdag 11 mei wordt de grond in de kweekbakken aangebracht en kunnen we in de volle grond gaan zaaien. De ijsheiligen zijn bijna weg ...

PWS-ers aan het werk

uitrijden

storten

verdelen en egaliseren

bijna klaar

Leo veeegt de stoep aan

tijd voor een borrel met sneeuwbier

May 5, 2010

appelboom

In Hordijkerveld, Rotterdam Zuid, is tijdens de herinrichting van de openbare ruimte per abuis een appelboom te veel geleverd. Gemeentewerken heeft de appelboom aan NU HIER geschonken. De Malus domestica benone wordt opgenomen in de boomgaard. Dennis, bedankt!

appelboom staat tijdelijk opgekuild

bouwplaats

April 28, 2010

kweekbakken zijn geplaatst

28 april

De 19 kweekbakken zijn vandaag geplaatst door Zadkine leerlingen Orlando Aarndel, Nozam Rostam, Mamut Bayrak samen met Hans Tulkens en 13 Speciaal. Later op de dag heeft Gemeentewerken weer een lading houtsnippers gestort die morgen tijdens de PWS in actie - dag uitgereden worden.

bakken worden aan binnenkant bekleed met folie

vastzetten van bakken met grondpalen

de club

grondpalen zagen

zicht vanaf het dak

alle bakken staan; uitzicht vanaf de toekomstige buitenkeuken

de houtsnippers die morgen uitgereden worden zijn gestort

April 16, 2010

op de kwekerij van GemeenteWerken

16 april 2010. Bezoek aan de 'kwekerij' van GemeenteWerken om te kijken of er objecten staan die ingezet kunnen bij de tijdelijke inrichting. Resultaat: 2 RVS-prullenbakken, straatstenen voor het pad naar de buitenkeuken en 3 houten picknicktafels.

RVS prullenbakken

straatstenen

houten picknicktafel

de palmen komen

De palmbomen komen weer de stad in! Op kwekerij zijn ze momenteel druk bezig met de voorbereidingen.

March 17, 2010

restwaarde materialen

Op de kwekerij van GemeenteWerken staan inrichtingselementen uit de stad die nog een restwaarde hebben. De restwaarde is te laag om de objecten weer op te nemen in een nieuw inrichtingsplan of soms zijn objecten vervangen door een nieuw standaardtype. De waarde is echter nog wel voldoende voor een periode van 2 tot 5 jaar. NU HIER probeert een aantal van die objecten op het landje te plaatsen.

Gemeente kwekerij

June 4, 2010

Zadkine legt pad aan

Op 25 mei hebben leerlingen van de infra opleiding van het Zadkine een start gemaakt met het straten van het pad over het landje. De stenen komen uit een straat in Feijenoord die door GemeenteWerken opnieuw bestraat is met de nieuwe standaard straatstenen. Tegenwoordig worden de betonstraatklinkers (in de kleur heidepaars / biggetjesroze) niet meer toegepast in Rotterdam. Het materiaal wordt niet hergebruikt maar afgevoerd naar een bedrijf die de stenen verpulverd waarna het wordt hergebruikt als cunet onder bijvoorbeeld een asfaltweg. NuHier maakt gebruik van deze reststroom om een verhard pad over het landje aan te leggen.

In het pad staat de tekst: "wie zaait oogst". Nu nog niet zo goed te lezen omdat het pad nog in het stadium van inzanden verkeerd.

tekst in pad door stenen omgekeerd toe te passen

overzicht pad achter bouwbord

Zadkine Infra

betonstraatstenen uit Feijenoord gelevrd door gemeentewerken

verdiepte gekantelde rollaag ipv opsluitband

egaliseren van cunet

uitzetten van de letters

het eerste deel bijna klaar

gemeentewerken heeft stenen uit Feijenoord naar het landje gebracht

tekst in straatwerk

proef font: omgekeerde steen

August 18, 2010

proefbank

Vandaag eindelijk een start gemaakt met de picknickplek in de moestuin. Gemeentewerken onderhoudt de standaard BN-banken. De houten planken worden gedemonteerd, opnieuw geschuurd en gelakt. daarna worden ze weer terug geplaatst. Een aantal planken wordt afgekeurd omdat ze in dusdanige staat zijn dat gemeentewerken ze niet meer wil terugplaatsen. Op verzoek van NU HIER heeft gemeentewerken die niet meer her te gebuiken BN-bank planken ter beschikking gesteld. We gaan ze gebruiken als basis voor de tafels en banken.

proefbank met afgekeurde planken

detail proefbank

de standaard BN-bank in Rotterdam

August 26, 2010

hergebruik afgekeurde BN-bank planken

De gemeentekwekerij van Gemeente Werken heeft een lading afgekeurde BN-bank planken aan NU HIER gegeven voor de produktie van tafels en banken op het landje.

afgekeurde planken van Gemeente Werken

link naar proefbank

May 6, 2011

houtsnippers aangevuld

Het kapseizoen is weer ten einde. De vogels krijgen de kans om nesten te bouwen en eieren uit te broeden. Nog net op tijd hebben we bij GemeenteWerken houtsnippers aangevraagd om de kale plekken in de moestuin aan te vullen. Vandaag is het uitgereden en verdeeld.

ongeveer 4 m3 houtsnippers

uitrijden en verdelen