August 29, 2011

PWS wordt Havensteder

Het braakliggende landje dat NU HIER tijdelijk in gebruik heeft genomen is eigendom van de woningbouwcorporatie PWS.
Vanaf 1 juli 2011 zijn PWS Rotterdam en Com·wonen gefuseerd. Samen zijn ze Havensteder; "We blijven doen waar we ooit voor zijn opgericht: goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een laag inkomen of kwetsbare positie. En samen investeren we nog actiever in veilige straten en leefbare wijken. Met 50.000 verhuurbare objecten worden we een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam. Een betrokken speler die bouwt aan de vitaliteit en veerkracht van de stad. Huis voor huis. Straat voor straat. Wijk voor wijk."

nieuw logo van Havensteder