April 16, 2010

wie doet het hek dicht?

We vragen ons al een tijdje af wie telkens het bouwhek weer dicht maakt. Elke week herhaalt zich hetzelfde ritueel. Wij zetten de hekken open; even later zijn ze weer dicht. Het vermoeden is bevestigd. Het zijn inderdaad hondenliefhebbers die de beslotenheid van het terrein gebruiken om de hond vrij rond te laten rennen. Volgende week worden de bouwhekken definitief weggehaald door de leerlingen van de Horeca Vakschool.

het hek wordt weer dichtgezet

April 21, 2010

Horeca Vakschool breekt de bouwhekken af

De Horeca Vakschool Rotterdam heeft de bouwhekken afgebroken. Het terrein is geopend. We kunnen nu echt beginnen. Geweldig gedaan allemaal