November 26, 2009

Wat wil NU HIER?

HET TUSSEN

In bouwprocessen ontstaan tussentijden, periodes waarin de oude situatie verdwenen is en de grond wacht op een nieuwe invulling. Deze wachtgronden kunnen ingezet worden voor publiek gebruik. Zo wordt bouwgrond, zij het tijdelijk, herwonnen als openbare ruimte. Deze periode kan ingezet worden als een laboratoriumfase waarbij nog niet alles vaststaat. Waar vanuit onderzoek nieuwe initiatieven zich kunnen ontwikkelen en nestelen. De overgangsfase kan zelfs gezien worden als een methode om gebieden marktconform om te vormen. Er kan en mag meer als het tijdelijk is. Tijdelijke beschikbare ruimte kan zo een aanjager voor vernieuwing zijn. Bij NU HIER ontwikkelen we door te doen. De grote kracht van tijdelijke projecten is dat er veel minder weerstand is tegen bijzondere, onbekende vormen van gebruik, van nieuwe programmas. Daardoor zijn er kansen voor vernieuwing en voor het experiment. Wat werkt blijft! Wat niet werkt verdwijnt.

DE KARAVAAN

De openbare ruimte in de stad kan namelijk meer zijn dan een plein, een speeltuin of een bank om een krant op te lezen. NU HIER gelooft in de mogelijkheid van een openbare ruimte die echt in gebruik genomen wordt voor dat wat stedelingen graag doen: dansen, moestuinieren, sporten, koken, bouwen, musiceren. Hiervoor bouwen we aan een pakket van elementen en tools die verplaatsbaar zijn; omkuilbare bomen, een mobiele keuken, verplaatsbare kweekbakken, een sportvloer, een podium etc. Zo kan er een karavaan langs plekken trekken die een tijdelijk programma kunnen herbergen.

BOTTOM UP ONDERNEMERSCHAP

NU HIER zoekt naar potentiële gebruikers in de buurt, naar clubs, verenigingen en andere collectieven. Zij bepalen bepalen en organiseren het programma. Hun ondernemerschap zal de drijvende kracht zijn. Clubs hebben al een organisatiestructuur waardoor collectief beheer en zorg voor een plek eenvoudiger te regelen is. Maar bovenal spreek je mensen aan op hun gezamenlijke liefhebberij, op dat wat ze het liefste doen. De ontwerpers van NU HIER kunnen luiken open zetten door voorbeelden te tonen, ze kunnen bijzondere combinaties van partijen zoeken en tools ontwikkelen. Ze kunnen een goed ontworpen structuur bieden met ruimte om te ondernemen zonder verlies van visuele kwaliteit.

impressie van mogelijke programma's

basisinrichting van fase 3 NU HIER

January 1, 2009

English summary

As designers of public space, NU HIER believe in the possibility of a public space that is genuinely used for what city folk like to do: dancing, building, gardening, urban sport, cooking, making music. For that purpose NU HIER are building up a package of elements and tools that can be moved: movable tree nursery, a greenhouse, a mobile kitchen, transportable kitchen garden boxes, a sports floor, a podium, etc. This means that a caravan can go from one abandoned place to another that can accommodate a temporary programme.

NU HIER is an initiative that links vacant sites with users from the neighbourhood, schools, clubs, corporations, and associations. Their cooperation and combined entrepreneurship is the engine behind what in this case is a project on the periphery of the centre of Rotterdam. Combining the (organisational) structure already on the spot in the form of communal management makes it easier to arrange responsibility for a site. Above all, however, it appeals to people’s shared passions. After a party centre went up in smoke, this vacant site awaits a new function, so building ground is reclaimed, if only for a time, as public space. This period can be used as a lab stage before everything has been determined. The transitional stage can even be seen as a way of transforming areas to meet the demands of the market. The great strength of temporary projects is that there is much less opposition to unusual, unfamiliar forms of use and new programmes. This creates opportunities for innovation and experiment. If it works, let’s keep it! If it doesn’t, let’s forget it.

WHERE: Zomerhofstraat/Schoterbosstraat, on the periphery of the city centre of Rotterdam
WHO: Ester van de Wiel and Gerda Zijlstra, Koehorst in ‘t Veld (graphic designers), Movie Action (stunters), Horeca Vakschool (cook school), Lifeline (fitness), Noord Plus (Islamic association), Gemeente Werken & Roteb (municipality), Corporation PWS, Zadkine College (builders in training)
WHEN: 2009-2011 (or longer)