May 18, 2011

NU HIER op de longlist van de Van Der Leeuwprijs

NU HIER staat op de longlist voor de Van Der Leeuwprijs 2011. De Van der Leeuwprijs wordt jaarlijks door de kring uitgereikt aan Rotterdammers die vanuit privaat initiatief of ondernemerschap werken aan meerwaarde voor de stad. Zij zijn de drijvende kracht achter projecten en initiatieven die:
- een bijdrage leveren aan het publieke leven
- tot dan toe onontdekte kwaliteiten beleefbaar maken
- betekenis hebben die het project zelf ontstijgt
- waarde creëren voor project en omgeving
- de stad repareren door middel van een fysieke interventie
- óf de stad (tijdelijk) programmeren en animeren.

Site Van Der Leeuwkring