May 10, 2010

houtsnippers uitgereden

houtsnippers als pad tussen kweekbakken

houtsnippers die nog in de baan uitgereden moeten worden

bessenbakken zijn voorbereid

Op donderdag 29 april hebben medewerkers van PWS tijdens de 'PWS in actie'-dag de door de gemeentewerken geleverde houtsnippers uitgereden en tussen de kweekbakken gestort. Inmiddels zijn ook de bessenbakken binnen en voorbereid. Maandag 10 en dinsdag 11 mei wordt de grond in de kweekbakken aangebracht en kunnen we in de volle grond gaan zaaien. De ijsheiligen zijn bijna weg ...

PWS-ers aan het werk

uitrijden

storten

verdelen en egaliseren

bijna klaar

Leo veeegt de stoep aan

tijd voor een borrel met sneeuwbier

November 26, 2009

PWS presenteert nieuwe wijkvisie

Op 4 november presenteerde PWS de nieuwe wijkvisie voor het Zomerhofkwartier. De leerlingen van de HorecaVakSchool die tijdens de naschoolse opvang repeteren in een brassband lieten de resultaten horen en verzorgden de koffie.

de brassband van de horecavakschool

de brassband

ontvangst

August 29, 2009

Fase 0: braakliggend na brand

Er zijn wat sporen te vinden van consumeren van snoep, snacks, drank en drugs. Twee gymschoenen tonen een verband met de aanliggende fitnessschool. Veel gebouwen staan met hun achterkant naar het terrein gericht. De verkeerroulatie laat het terrein links liggen. Alleen fietsers en voetgangers kunnen de wegen rondom het terrein gebruiken als verbindingsroute.

Niemandsland 1

We zijn op het veldje, een stukje niemandsland waar het altijd zaterdag of woensdagmiddag is. Op het veldje ben je vrij. We eten om half zes. Toch hebben we zeeën van tijd. Het veldje doet iets met tijd. Die vliegt voorbij, maar doordat we nog geen horloge dragen, vliegen we mee. Een sweater aan we zeiden swieter met lappen op de ellebogen en altijd lijmplekken. Ik weet niet hoe die erin kwamen maar ze zaten erin, bij ons allemaal. Een fiets mee, net iets te klein, maar daar kon je goed mee crossen. Of een voetbal. Of helemaal niks, want je had niet veel nodig op het veldje.

David Hamers, Niemandsland, 2006

Niemandsland 2

Slordig is het, dat niemandsland, lelijk en vies, maar wat valt er veel te zien, te horen en te ruiken. Bij navraag blijkt het wel degelijk van iemand te zijn, ook al is de gebruiker misschien niet de eigenaar. We stoppen ze weg, deze veldjes, randen en rafels, maar we kunnen niet zonder. Niet toen we klein waren en we verdwaalden in de wereld op een klein stukje gras. En evenmin nu we groot zijn en we dingen kwijt willen in ons aangeharkte Nederland.

David Hamers, Niemandsland, 2006

Palace vlak na de brand

het oude palace?

August 29, 2009

NU HIER

NU HIER

projectvoorstel tijdelijk gebruik palace-locatie

door Ester van de Wiel en Gerda Zijstra, juni 2009

HET TUSSEN

Een gebied vóór het ontwikkeld is, functioneert goed. Een gebied nadat het ontwikkeld is, functioneert goed. De leegstand, verloedering, verpaupering, vervuiling vinden plaats in de daar tussen liggende tijdspanne. Deze periode kan ook ingezet worden als een laboratoriumfase waarbij nog niet alles vaststaat. Waar vanuit onderzoek nieuwe initiatieven zich kunnen ontwikkelen en nestelen. De overgangsfase kan zelfs gezien worden als een methode om gebieden marktconform om te vormen.

TYPOLOGIE VAN DE TIJDELIJKHEID

In bouwprocessen ontstaan tussentijden, periodes waarin de oude situatie verdwenen is en de grond wacht op een nieuwe invulling. Deze wachtgronden kunnen ingezet worden voor publiek gebruik. Zo wordt bouwgrond, zij het tijdelijk, herwonnen als openbare ruimte. Bij complexe projecten kan dit een aanzienlijke periode betreffen. Zo wacht het braakliggende terrein aan de voet van de Willemsbrug al meer dan 15 jaar op een nieuwe toekomst.

Rotterdam heeft al enige ervaring opgedaan met het inzetten van braakliggende terreinen als speelruimte. We stellen voor deze ruimte in te zetten voor het uitvoeren van experimenten. Er kan en mag meer als het tijdelijk is. Tijdelijke beschikbare ruimte kan zo een aanjager voor vernieuwing zijn. Een woningbouwcorporatie kan zelf experimenten uitvoeren maar ook andere partijen uitnodigen. Ze kunnen “witte plekken uitdelen aan bewoners, collectieven, organisaties, bedrijven, creatieven met als uitdaging een publieke proeflocatie in te vullen.

Een cursus tuinieren met gewassen die dankzij klimaatverandering hier nu goed gedijen, een vereniging die de wijk in wil, een autarkisch huis met een publiek programma. Een mooi voorbeeld van het benutten van de tussentijd in een bouwproces, van een wachtgrond is het project van Peter Hopman die met de oude letters van het centraal station de tekst traan laten vormde. Door met sensitiviteit te reageren op veranderingen ontstaat zachtheid in de openbare ruimte.

Deze periode zou een eigen esthetiek van het tijdelijke moeten krijgen, een eigen typologie die past bij een stad in ontwikkeling en waardoor de wachtgronden herkenbaar zijn als collectieve openbare ruimte.

ONTWIKKELEN DOOR TE DOEN

Na de start van het project gaan de hekken open en gaan we beginnen. We willen ontwikkelen door te doen. De grote kracht van tijdelijke projecten is dat er over het algemeen veel minder weerstand is tegen bijzondere, onbekende vormen van gebruik, van nieuwe programmas. Daardoor zijn er kansen voor vernieuwing en voor het experiment. Wat werkt blijft! Wat niet werkt verdwijnt. De lessen die uit zon traject geleerd worden kunnen zeer bruikbaar zijn voor de verdere (definitieve) ontwikkeling van een gebied (zoals ook getoond wordt in het boek Urban Pioneers van Klaus Overmeyer). Bij de programmering van een terrein kun je experimenten selecteren op de bruikbaarheid bij de verdere ontwikkeling van de buurt.

BOTTOM UP ONDERNEMERSCHAP

We gaan zoeken naar potentiële gebruikers in de buurt en gaan goed naar ze luisteren. Zij zullen het programma bepalen en grotendeels organiseren. Hun ondernemerschap zal de drijvende kracht zijn. We gaan geen moestuin maken als er geen groep mensen te vinden is die dat wil, want dan zal het ook nooit wat worden. De ontwerpers kunnen luiken open zetten door voorbeelden te tonen, ze kunnen bijzondere combinaties van partijen zoeken en tools ontwikkelen. Ze kunnen een goed ontworpen structuur bieden met ruimte om te ondernemen zonder verlies van visuele kwaliteit.

What we finally seek to do

is to create an environment

that works so well

we can run wild in it ...

John Cage

VERPLAATSBAARHEID

Het lijkt erg aantrekkelijk om een pakket van elementen en tools te ontwikkelen die op elk moment verplaatst kan worden. Zo kan er een karavaan langs plekken trekken die een tijdelijk programma kunnen herbergen. Voor de verschillende elementen zal overwogen worden of het zinvol om ze eenvoudig verplaatsbaar te maken. Gaan de bomen in bakken of moeten ze omkuilbaar zijn? Moet een moestuin in zijn geheel verplaatsbaar zijn? Haal je drinkwater uit flessen of leg je toch een waterleiding aan? Deze overwegingen hangen o.a. af van de verwachte minimale duur van het project.

UNPLUGGED

We willen onderzoeken of het zinvol en haalbaar is de basisinfrastructuur die nodig is voor veel programmas zo veel mogelijk zelfvoorzienend te maken met kleinschalige systemen als composttoiletten, een eigen wateropvang, waterzuivering door een helofytenstelsel, koken op (bio?)gasflessen, verwarming met een tegelkachel, zonnecellen en een zonneboiler. Zo onstaat een unplugged systeem wat op elke denkbare plek snel in gebruik genomen kan worden. En dit zonder de gebruikelijke investeringen in de aanleg van het grid die met een korte gebruiksduur nooit kunnen renderen. Een soort “unplug and play” systeem dus. Zo kunnen we ook zonder sporen achter te laten weer vertrekken. Daarnaast is het bouwen van een kleinschalige unplugged uitvalsbasis natuurlijk een bijzonder aantrekkelijk experiment vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Je zet een educatieve karavaan neer, op verschillende plekken midden in de stad, waar gebruikers kennis maken met deze alternatieve systemen.

VERENIGINGEN

De openbare ruimte in de stad kan meer zijn dan een plein, een speeltuin of een bank om een krant op te lezen. We geloven in de mogelijkheid van een openbare ruimte die echt in gebruik genomen wordt voor dat wat stedelingen graag doen: dansen, moestuinieren, sporten, koken, bouwen, musiceren. In een eerder gezamenlijk project, Sunday Adventure Club, hebben we ervaring opgedaan met het programmeren met clubs, verenigingen en andere collectieven: boot bouwen met de botenbouwclub, een hondentraningsveld met de hondenclub. Deze ervaringen waren zo hoopvol, dat we dat graag hier ook zouden willen inzetten. Verenigingen hebben al een organisatiestructuur waardoor collectief beheer en zorg voor een plek eenvoudiger te regelen is. Maar bovenal spreek je mensen aan op hun (gezamenlijke) liefhebberij, op dat wat ze het liefste doen.

August 26, 2010

hotspot ZoHo geopend

Vandaag is met een feestelijke borrel de start van ZoHo (het Zomerhofkwartier) gevierd. PWS Rotterdam en CODUM ontwikkelen de eerste verdieping van het gebouw in de Zomerhofstraat - Rotterdam Noord tot creatieve hotspot. Het gebouw staat al zo'n 5 jaar leeg en zal over ongeveer 5 jaar gesloopt worden. In de tussentijd biedt het ruimte aan creatieve ondernemers. De Horecavakschool verzorgde de soep (deels) gemaakt met de oogst uit de moestuin van NU HIER.

ruimte van CODUM grenst aan het landje van NU HIER

November 26, 2010

maandelijkse borrel PWS

Op 25 november heeft PWS de maandelijkse borrel met de naam zeepkist buiten op het landje van NU HIER gehouden. De winnares van Eigen Gemaakt! heeft de pompoensoep verzorgt. Dirk en Tim van Klankenhaus (de popacademie van Zadkine) speelden live muziek op het podium. De koude werd bestreden door een tweetal vuurkorven.

Dirk en Tim op het podium

Pws-ers

De voor PWS vertropuwde hapjes van Ed

Winnende pompoensoep tijdens Eigen Gemaakt!

Dirk en Tim van Klankenhaus

de vuurmeester van de korven

Vuur tegen de kou

December 18, 2010

kerstmarkt

Op vrijdagmiddag 17 december is er bij NU HIER en in de Almondestraat een buurt - kerstfestiviteit georganiseerd. Op het terrein is onder een grote kerstboom een markt gehouden waar van alles te doen is voor jong en oud; een poppentheater, een mysterieuze verrassingsact, warme drankjes, vuurkorven, knutseltafels en lekkere hapjes. De organisatie voor de kerstfestiviteit lag in handen van Stichting Noord Plus, Welzijn Noord, Sonor en PWS in samenwerking met de Zadkine popacademie.

Vuur maken met Patrick

snowboarden met een slee op de crossbaan

kerststukjes maken bij Noord Plus

sneeuwballen gevecht

warme wafels

sleeën op de crossbaan

winterbeeld

January 22, 2011

Expeditie Noord

Expeditie Noord is een project dat particulieren de kans geeft om voor een aantrekkelijke prijs hun eigen koopwoning te realiseren in een van de meest upcoming woonwijken van Rotterdam: Noord. Je bepaalt zélf hoe je huis eruit komt te zien, maar je wordt bij de ontwikkeling ervan begeleid door een team van professionals met veel ervaring in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Website Expeditie Noord

gluren over de schutting

March 18, 2011

Vrijwilligersdag

Afgelopen vrijdag hebben vrijwilligers, gerecuteerd door PWS, de moestuin zaai- en plantklaar gemaakt. Er is nog wat laatste oogst vanaf gekomen: bietjes en pastinaken. Het onkruid is gewied en dood hout en restwortels verwijderd. De grond is aangevuld en bemest. Nu maar wachten tot de voorgekweekte zaadjes uitgegroeid zijn tot plantgoed.

Helaas hebben enkele kerstbomen in de seizoenstalling de koudeschok niet overleefd. Die zijn verwijderd.

resten zonnebloemen van het winterbeeld verwijderen

de laatste (winter)oogst

vroeg onkruid wieden

composthoop

aanvullen kweekbakken met grond en mest

Roteb haalt het verzamelde vuil op

en natuurlijk pauze

Henriette Waal en Herman brouwen een nieuw bierrecept

May 16, 2011

film over NU HIER

PWS heeft Babara Pella van Studio Senf (bureau voor grafisch en audiovisueel ontwerp, smaakversterker voor het dagelijks leven) opdracht gegeven een film over NU HIER te maken. De opnames waren afgelopen winter en de film is zojuist online gegaan. Klik op onderstaande link.

Still uit de film: Links Raggahmanja, straatmuzikant die bij NU HIER oogst en ter plaatse een lied voor je dicht. Hier samen met 2 Rotebmedewerkers.

NU HIER film