September 15, 2013

RESET

Sustainability @ NU HIER - Begin sept zijn 10 vierdejaars WDKA studenten neergestreken in de projectruimte van NU HIER om te werken aan het project RESET. Op basis van een grondige mapping van de lokatie (ZOHO) en research op het gebied van sustainability en social design ontwikkelen zij duurzame producten, interventies op een locatie, of diensten. Daarbij kan je denken aan de wijze waarop je bestaande structuren en producten slimmer kan gebruiken (afval, energie, restruimte, sociaal kapitaal, voedsel) maar ook aan wijze waarop je met duurzame ontwerpoplossingen lokale economische en sociale systemen kan versterken.

Er voltrekt zich een reorganisatie van de wijze waarop we produceren en consumeren. Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie waarbij duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Deze transitie gaat gepaard met een paradigma verschuiving; van korte termijn effecten naar lange termijn effecten, van economisch rendement naar maatschappelijk rendement, van uitputting van grondstoffen naar het sluiten van kringlopen, van centraal naar decentraal. Wat betekent dat voor de creatieve sector? Wat betekent dat voor de wet? Hoe verhoudt de maker, kunstenaar, designer zich tot deze transitie?

December 9, 2013

Presentatie van RESET

Het project ZOHO RESET draait nu drie maanden, tijd voor een tussentijdse presentatie van de eerste innovatieve, duurzame en sociale visies en interventies voor deze wijk in transitie! Met onder andere energie-opwekking middels algengroei, lokaal gezuiverd ZOHOwater, en een ZOHOroute aansluitend op de luchtsingel.

Op dinsdag 17 december a.s. presenteren tussen 15.30 en 18.00 uur acht projecten hun bevindingen in 3 minuten. Daarna is er tijd voor nadere kennismaking en gesprekken. Uiteraard wordt de middag afgesloten met een borrel. Graag aanmelden via mail: 0825221@hr.nl.

ZOHO - het Zomerhofkwartier - is een woon-werk wijk in Rotterdam Noord waarvan de herontwikkeling stil is komen te liggen. Dit resulteert in leegstand en 10 jaar tussentijd. Deze tussentijd biedt ruimte en tijd om de toekomst opnieuw uit te vinden. ZOHO RESET is een project waarin 10 vierdejaars studenten van de minor Sustainability (Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam) het initiatief nemen tot het ontwikkelen van een innovatief en duurzaam product, dienst of interventie op een locatie. Daarbij kan je denken aan de wijze waarop bestaande structuren en producten slimmer gebruikt kunnen worden (afval, energie, restruimte, sociaal kapitaal, voedsel) maar ook aan wijze waarop duurzame ontwerp oplossingen lokale economische en sociale systemen kunnen versterken.

Team ZOHO RESET hoopt u op dinsdag 17 december te mogen ontvangen: Berthine Bruijnooge, Dagmara Chechelska, Hanna-Sara Doude Van Troostwijk, Stephanie de Groot, Alex Jansen, Marenne van der Miessen, Anika van Puffelen, Daphne Rijkoort, Nikki Spil, Kelly Zwinkels en het docententeam; Iris Schutten, Daniel White, Frank Kauffmann en Jacques Vink.