April 16, 2010

op de kwekerij van GemeenteWerken

16 april 2010. Bezoek aan de 'kwekerij' van GemeenteWerken om te kijken of er objecten staan die ingezet kunnen bij de tijdelijke inrichting. Resultaat: 2 RVS-prullenbakken, straatstenen voor het pad naar de buitenkeuken en 3 houten picknicktafels.

RVS prullenbakken

straatstenen

houten picknicktafel

de palmen komen

De palmbomen komen weer de stad in! Op kwekerij zijn ze momenteel druk bezig met de voorbereidingen.

March 17, 2010

restwaarde materialen

Op de kwekerij van GemeenteWerken staan inrichtingselementen uit de stad die nog een restwaarde hebben. De restwaarde is te laag om de objecten weer op te nemen in een nieuw inrichtingsplan of soms zijn objecten vervangen door een nieuw standaardtype. De waarde is echter nog wel voldoende voor een periode van 2 tot 5 jaar. NU HIER probeert een aantal van die objecten op het landje te plaatsen.

Gemeente kwekerij

March 17, 2010

stromen

De tijdelijke inrichting wordt deels gemaakt van materialen die uit reststromen van de stad komen. De bomen rondom het landje zijn gesnoeid. De vrijgekomen houtsnippers worden gebruikt als materiaal voor de paden.

bomen worden gesnoeid

de snoeiers

snoeiafval is versnipperd

storten houtsnippers op het landje

houtsnippers wachten tot ze als padmateriaal ingezet worden

June 11, 2010

Roteb houdt het landje schoon

Roteb mensen houden het landje schoon en geven kweekadviezen.

November 26, 2009

Bouwbord krijgt tweede leven als notitiebord

Het bouwbord dat bij een nieuwbouwlocatie van PWS in Alexanderpolder geplaatst was is daar weggehaald omdat de bouw voltooid is. Inmiddels is het naar NU HIER gebracht waar het wordt hergebruikt als notitiebord. Geplande activiteiten worden hierop gepubliceerd.

Orginele bouwbord op lokatie in Alexanderpolder

Het bouwbord wordt bewerkt

Het bouwbord wordt op het landje geplaatst

Alle betrokkenen worden uitgenodigd voor de 'open keet' dagen

November 26, 2009

Het leegstaande gebouw wordt in gebruik genomen

Muur is getaped

Rondom het palaceterrein staan veel bedrijfspanden leeg en wachten op nieuwe gebruikers. De uitvalsbasis van NU HIER wordt hierin tijdelijk gehuisvest. Inmiddels zijn er al meerdere partijen die geinteresseerd zijn om leegstaande ruimtes in gebruik te nemen.

het kantoor

June 4, 2010

rest houtsnippers uitgereden

Op zaterdag hebben 5 jongens, die een taakstraf hebben, een dag lang de resterende houtsnippers uitgereden en verdeeld over de paden tussen de kweekbakken.

rest houtsnippers

uitrijden op de paden tussen de kweekbakken

isometrische foto

May 5, 2010

appelboom

In Hordijkerveld, Rotterdam Zuid, is tijdens de herinrichting van de openbare ruimte per abuis een appelboom te veel geleverd. Gemeentewerken heeft de appelboom aan NU HIER geschonken. De Malus domestica benone wordt opgenomen in de boomgaard. Dennis, bedankt!

appelboom staat tijdelijk opgekuild

bouwplaats

May 10, 2010

houtsnippers uitgereden

houtsnippers als pad tussen kweekbakken

houtsnippers die nog in de baan uitgereden moeten worden

bessenbakken zijn voorbereid

Op donderdag 29 april hebben medewerkers van PWS tijdens de 'PWS in actie'-dag de door de gemeentewerken geleverde houtsnippers uitgereden en tussen de kweekbakken gestort. Inmiddels zijn ook de bessenbakken binnen en voorbereid. Maandag 10 en dinsdag 11 mei wordt de grond in de kweekbakken aangebracht en kunnen we in de volle grond gaan zaaien. De ijsheiligen zijn bijna weg ...

PWS-ers aan het werk

uitrijden

storten

verdelen en egaliseren

bijna klaar

Leo veeegt de stoep aan

tijd voor een borrel met sneeuwbier

August 27, 2010

proef picknickset

Proefopstelling voor de picknickset in de moestuin, opgebouwd uit afgekeurde BN-bank-planken.

sorteren BN-planken

variant A

variant B