September 15, 2013

RESET

Sustainability @ NU HIER - Begin sept zijn 10 vierdejaars WDKA studenten neergestreken in de projectruimte van NU HIER om te werken aan het project RESET. Op basis van een grondige mapping van de lokatie (ZOHO) en research op het gebied van sustainability en social design ontwikkelen zij duurzame producten, interventies op een locatie, of diensten. Daarbij kan je denken aan de wijze waarop je bestaande structuren en producten slimmer kan gebruiken (afval, energie, restruimte, sociaal kapitaal, voedsel) maar ook aan wijze waarop je met duurzame ontwerpoplossingen lokale economische en sociale systemen kan versterken.

Er voltrekt zich een reorganisatie van de wijze waarop we produceren en consumeren. Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie waarbij duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Deze transitie gaat gepaard met een paradigma verschuiving; van korte termijn effecten naar lange termijn effecten, van economisch rendement naar maatschappelijk rendement, van uitputting van grondstoffen naar het sluiten van kringlopen, van centraal naar decentraal. Wat betekent dat voor de creatieve sector? Wat betekent dat voor de wet? Hoe verhoudt de maker, kunstenaar, designer zich tot deze transitie?