November 2, 2011

Gedeelde Grond

Nu Hier wordt getoond in de tentoonstelling Gedeelde Grond. Curator Saskia van Stein schrijft daarover het volgende: De groeiende leegstand, inmiddels zo'n 14% in Nederland, beperkt zich niet alleen tot kantoren maar bereikt ook cultureel erfgoed, industriële gebouwen, kerken, bedrijventerreinen, (delen van) winkelstraten of delen van het ons (binnenstedelijk) landschap. Het structureel herbestemmen van deze leegstandsvoorraad is in dit economisch tijdperk niet gemakkelijk georganiseerd. Bezuinigingen van zowel de overheden als het spaarzaam en spreidend investeren van de marktpartijen, maar ook veroudering van gebouwen of conflicterende (millieu)regelgeving maken het steeds moeilijker om rendabel te herbestemmen. Met de tentoonstelling Gedeelde Grond onderzoeken we waar de kansen liggen voor het tijdelijk herprogrammeren van landschappelijke gebieden en braakliggende tereinen. Tijdelijkheid, flexibiliteit en transformatie zijn hierbij sleutelwoorden voor een hernieuwde vorm van gebruik. Zeker zo belangrijk is hoe sociaal innovatieve (tijdelijke) projecten als katalysator kunnen gefungeerd voor burgerparticipatie en/of als onderzoeklaboratorium naar alternatieve verdienmodelen kunnen functioneren. Aan de hand van een aantal recente projecten onderzoeken we of en zo ja hoe bottom up top down elkaar op een productieve manier kan ontmoeten.

De tentoonstelling start op zaterdag 5 november 2011 met de lezing ‘Van leegstand als potentieel’ van STEALTH.unlimited (Ana Džokić and Marc Neelen), waarin aan de hand van een aantal recente projecten wordt onderzocht hoe bottom-up initiatieven en top down beleid elkaar op een productieve manier kunnen ontmoeten.

Saskia van Stein, curator NAiM/Bureau Europa geeft een introductie op het thema. De lezing wordt gegeven in het Engels en is gratis toegankelijk.

NAiM / Bureau Europa
Avenue Céramique 226, 6221 KX Maastricht
(naast Bonnefantenmuseum, ingang zijde Daemslunet)