June 1, 2011

tussenpad in aanleg

Het tussenpad begint vorm te krijgen. Ter plaatse van de (ijs-)baan wordt het pad verdiept.

verdieping van het tussenpad bij (ijs-)baan

June 3, 2011

tussenpad vordert

rollaag bij verdiept deel

deel aan NoordPlus zijde is klaar

May 30, 2011

boomstammen verplaatst

Vandaag zijn 6 boomstammen, die in de boomgaard lagen, verplaatst naar het veld voor het podium zodat er een zitplek is voor publiek van muziek-, theater- en filmvoorstellingen.

Komende dagen zal ook het tussenpad eindelijk afgestraat worden.

Nieuwe podium opstelling. In juni worden er nog zitvlakken inge(ketting)zaagd.