April 28, 2010

kweekbakken zijn geplaatst

28 april

De 19 kweekbakken zijn vandaag geplaatst door Zadkine leerlingen Orlando Aarndel, Nozam Rostam, Mamut Bayrak samen met Hans Tulkens en 13 Speciaal. Later op de dag heeft Gemeentewerken weer een lading houtsnippers gestort die morgen tijdens de PWS in actie - dag uitgereden worden.

bakken worden aan binnenkant bekleed met folie

vastzetten van bakken met grondpalen

de club

grondpalen zagen

zicht vanaf het dak

alle bakken staan; uitzicht vanaf de toekomstige buitenkeuken

de houtsnippers die morgen uitgereden worden zijn gestort

April 27, 2010

kweekbakken van Zadkine naar NU HIER

28 april

Houthandel Oldenboom van Leeuwen BV heeft het transport van de kweekbakken van Zadkine bouwkunde naar NU HIER verzorgt. Morgen worden de kweekbakken door de Zadkine leerlingen op het landje geplaatst.

de 19 kweekbakken staan op het landje

overzicht indeling

April 19, 2010

Zadkine bouwkunde maakt de kweekbakken voor de moestuin

Begin deze week zijn de leerlingen Orlando Aarndel, Nozam Rostam en Mamut Bayrak van het Zadkine Bouwkunde gestart met de productie van 19 kweekbakken voor de moestuin die we samen met de Horeca vakschool aanleggen op het landje. Ze worden vanuit Zadkine begeleid door Aart Brand, Ab Hogendoorn, Hans Tulkens en Dirk in 't Veld.

Alles voorgezaagd

montage mal

afmeten

4 bakken klaar

voorboren

tekening kweekbakken

Zadkine Techniek: Opleiding Bouw

Prins Constantijnweg 30, 3066 TA Rotterdam

T (010) 288 5 288, F (010) 288 5 278.

www.zadkine.nl

Ontwerp- en bouwbedrijf 13speciaal voert directie en begeleidt de leerlingen bij montage op locatie.

www.13speciaal.nl

Het hout is geleverd door houthandel Oldenboom van Leeuwen BV: www.oldenboom.nl

t 010-4620311

Breur IJzerhandel is leverancier van bevestigingsmateriaal: www.breur.nl

June 4, 2010

Zadkine legt pad aan

Op 25 mei hebben leerlingen van de infra opleiding van het Zadkine een start gemaakt met het straten van het pad over het landje. De stenen komen uit een straat in Feijenoord die door GemeenteWerken opnieuw bestraat is met de nieuwe standaard straatstenen. Tegenwoordig worden de betonstraatklinkers (in de kleur heidepaars / biggetjesroze) niet meer toegepast in Rotterdam. Het materiaal wordt niet hergebruikt maar afgevoerd naar een bedrijf die de stenen verpulverd waarna het wordt hergebruikt als cunet onder bijvoorbeeld een asfaltweg. NuHier maakt gebruik van deze reststroom om een verhard pad over het landje aan te leggen.

In het pad staat de tekst: "wie zaait oogst". Nu nog niet zo goed te lezen omdat het pad nog in het stadium van inzanden verkeerd.

tekst in pad door stenen omgekeerd toe te passen

overzicht pad achter bouwbord

Zadkine Infra

betonstraatstenen uit Feijenoord gelevrd door gemeentewerken

verdiepte gekantelde rollaag ipv opsluitband

egaliseren van cunet

uitzetten van de letters

het eerste deel bijna klaar

gemeentewerken heeft stenen uit Feijenoord naar het landje gebracht

tekst in straatwerk

proef font: omgekeerde steen

June 4, 2010

Zadkine plaatst podium

Woensdag 2 juni hebben de leerlingen van het Zadkine college afdeling Techniek samen met 13 Speciaal het podium geplaatst voor het bouwbord. Orlando Aarndel, Nozam Rostam en Mamut Bayrak, die ook de kweekbakken gemaakt en geplaatst hebben, hebben de constructie op school voorbereid en ter plaatse in elkaar gemonteerd. Jongens, wederom veel dank voor jullie inzet!

bus uitladen

dragende constructie stellen

constructie beplanken

Tegelijkertijd hebben Gerda Zijlstra en Ester van de Wiel de kas opgebouwd zodat de tomaten en de komkommerplantjes een onderkomen hebben. Het is een foliekas overgenomen van Rotterdamse Oogst.

Ester bouwt kas op

Neeltje op het landje

de gevulde watertanks van de opgerolde wietkwekerij

panorama vanuit het bouwbord

overzicht vanaf het dak

isometrisch overzicht zoals de bouwtekening

isometrische overzichtstekening

November 26, 2010

maandelijkse borrel PWS

Op 25 november heeft PWS de maandelijkse borrel met de naam zeepkist buiten op het landje van NU HIER gehouden. De winnares van Eigen Gemaakt! heeft de pompoensoep verzorgt. Dirk en Tim van Klankenhaus (de popacademie van Zadkine) speelden live muziek op het podium. De koude werd bestreden door een tweetal vuurkorven.

Dirk en Tim op het podium

Pws-ers

De voor PWS vertropuwde hapjes van Ed

Winnende pompoensoep tijdens Eigen Gemaakt!

Dirk en Tim van Klankenhaus

de vuurmeester van de korven

Vuur tegen de kou