August 26, 2010

hotspot ZoHo geopend

Vandaag is met een feestelijke borrel de start van ZoHo (het Zomerhofkwartier) gevierd. PWS Rotterdam en CODUM ontwikkelen de eerste verdieping van het gebouw in de Zomerhofstraat - Rotterdam Noord tot creatieve hotspot. Het gebouw staat al zo'n 5 jaar leeg en zal over ongeveer 5 jaar gesloopt worden. In de tussentijd biedt het ruimte aan creatieve ondernemers. De Horecavakschool verzorgde de soep (deels) gemaakt met de oogst uit de moestuin van NU HIER.

ruimte van CODUM grenst aan het landje van NU HIER

September 15, 2013

RESET

Sustainability @ NU HIER - Begin sept zijn 10 vierdejaars WDKA studenten neergestreken in de projectruimte van NU HIER om te werken aan het project RESET. Op basis van een grondige mapping van de lokatie (ZOHO) en research op het gebied van sustainability en social design ontwikkelen zij duurzame producten, interventies op een locatie, of diensten. Daarbij kan je denken aan de wijze waarop je bestaande structuren en producten slimmer kan gebruiken (afval, energie, restruimte, sociaal kapitaal, voedsel) maar ook aan wijze waarop je met duurzame ontwerpoplossingen lokale economische en sociale systemen kan versterken.

Er voltrekt zich een reorganisatie van de wijze waarop we produceren en consumeren. Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie waarbij duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Deze transitie gaat gepaard met een paradigma verschuiving; van korte termijn effecten naar lange termijn effecten, van economisch rendement naar maatschappelijk rendement, van uitputting van grondstoffen naar het sluiten van kringlopen, van centraal naar decentraal. Wat betekent dat voor de creatieve sector? Wat betekent dat voor de wet? Hoe verhoudt de maker, kunstenaar, designer zich tot deze transitie?

April 23, 2014

Vrijdag 25 april: Opening Gare du Nord

Het is zo ver. Restaurant Gare du Nord in het ZoHo kwartier opent haar deuren op vrijdag 25 april. Om 18.00 uur beginnen ze met het eerste diner. Hiervoor kan je reserveren via een e-mail naar Hans Kervezee: h.kervezee@kookmetmijmee.nl.